lichess.org

Instructive Opening/Middlegame ideas in the Colle opening.

50 • Ensemo •
 1. Ensemo - IM alvarinho89
 1. Ensemo

Lichess Bundesliga Puzzles (01 Mai 2022)

18 • Ensemo •
 1. IM DrMelekess (2682) - Carnicero (2479)
 2. GM Mitrabha (2698) - Thomazzzzz (2494)
 3. GM Mitrabha (2721) - IM mysterious_expert (2698)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (02 Dec 2021)

33 • Ensemo •
 1. Mikevs (2565) − retardedplatypus123 (2558)
 2. Godfather-2020 (2328) − HaykVardanyan (2565)
 3. HaykVardanyan (2567) - Super_Banana (2431)
 4. HaykVardanyan (2554) - IM Logmann72 (2500)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (02 Jan 2022)

28 • Ensemo •
 1. GM Azerichessss (2902) - GarryKasparov_2022 (2365) −1
 2. GM Azerichessss (2898) - Sofia_00 (2713)
 3. GM Azerichessss (2889) - IM VadimCernov (2651)
 4. Tapanito (2659) − GM Azerichessss (2885)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (02 Sep 2021)

30 • Ensemo •
 1. IM TenzaSangetsu (2795) - GM Zhigalko_Andrey (2676)
 2. FM stasOR (2345) − GM akitalover (2707)
 3. GM Elda64 (2825) − FM Arman_Hakemi (2697)
 4. FM Arman_Hakemi (2702) − GM Elda64 (2816)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (03 Apr 2022)

15 • Ensemo •
 1. ChessGamer9023 (1619) - FM ExtremeTactic (2431)
 2. nhl_1 (2311) - prochenko (2226)
 3. IM wateenellende (2787) - FM hectorluis2019 (2601)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (03 Feb 2022)

35 • Ensemo •
 1. MskChessTVYouTube (2425) − SemenPuzyrevsky (2425)
 2. Rare_Person (1811?) − DamiAlex15 (1797)
 3. SemenPuzyrevsky (2437) - GM RealDavidNavara (2868)
 4. DamiAlex15 (1802) - aradhyamukherjee (1819)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (03 Mar 2022)

20 • Ensemo •
 1. IM yoseph2013 (2711) - Tapanito (2661)
 2. IM yoseph2013 (2718) - FM Siarinho (2419)
 3. wgmmasna (2437) − IM yoseph2013 (2720)
 4. IM yoseph2013 (2716) - FM gogotaniye (2706)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (04 Nov 2021)

24 • Ensemo •
 1. Schuppiluliuma (2341) − LM Lance5500 (2526)
 2. Kermit_Chaot (2161) − boriskart (1980)
 3. IM manitodeplomo (2542) − PradeepShyamBabu (2776)
 4. FM Ratbel (2505) - IM Odnoobraz (2621)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (05 Dec 2021)

44 • Ensemo •
 1. Karimbenz9999 (2756) - MASINA89 (2397)
 2. Ti-Ga (2550) − Chessmaste (2464)
 3. GM kpio91 (2724) - IM licg (2627)
 4. Chessmaste (2471) − MikhailBotvinnik1911 (2403)
 1. Ensemo
 2. FS-Schach
 3. SuperHarsheel
 4. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (05 Mai 2022)

14 • Ensemo •
 1. Itachik (2442) − Jorsip (2294)
 2. OCAIM (2570) − GM double11 (2656)
 3. Zu_Cho_Chi (2419) − GM double11 (2660)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (05 Sep 2021)

35 • Ensemo •
 1. marcoskaparov (2229) - FM jeffforever (2474)
 2. GM Azerichessss (2905) - FM gogotaniye (2694)
 3. IM Katinbakkie (2615) - FM GMshooter96 (2629)
 4. IM manitodeplomo (2628) − IM Katinbakkie (2616)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (06 Feb 2022)

24 • Ensemo •
 1. Powerrino (2684) - FM dimochka_tsoi (2768)
 2. IM Kuban23 (2669) - Powerrino (2698)
 3. Stasan121 (2630) − Powerrino (2668)
 4. PeterLaFleur (2512) − Powerrino (2668)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (06 Jan 2022)

16 • Ensemo •
 1. Frenchmaster7 (2038) - batufitness (2119)
 2. IM VadimCernov (2644) − GM MiroMiljkovic (2568)
 3. batufitness (2143) − Frenchmaster7 (2081)
 4. IM DrMelekess (2668) − FM ruslan1541 (2534)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (06 Mar 2022)

22 • Ensemo •
 1. Yusup_Atabayev (2678) - foued94 (1766)
 2. chessrenew22 (2569) − DTalavera (2544)
 3. GM FakeBruceLee (2893) - Yusup_Atabayev (2696)
 4. PudgeTheButcher (2504) − Yusup_Atabayev (2674)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever

Lichess Bundesliga Puzzles (07 Apr 2022)

14 • Ensemo •
 1. first_chance (1726) - IM wateenellende (2785)
 2. IM DenQ (2754) − IM wateenellende (2796)
 3. IM wateenellende (2797) - GM Experience_Chess (2780)
 1. Ensemo
 2. FM jeffforever
Reconnecting