lichess.org
Donate

Definitieve stopzetting Schaakinitiatief Magazine

In deze blogpost leest u waarom het Schaakinitiatief Magazine is stopgezet.

Zoals jullie in de vorige blogpost ("Waarom er deze maand geen Schaakinitiatief Magazine is") konden lezen, heeft de voorzitter van de VSF ons uitgenodigd om (voor het eerst) virtueel samen te zitten op 28 juli over het Schaakinitiatief Magazine om tot een oplossing te komen. Nu deze datum gepasseerd is, willen we u graag informeren wat er zich de afgelopen week heeft afgespeeld.

28/7/2022

Een dag waar het redactieteam van SIV al weken naar uitkijkt. Het is namelijk de dag die de VSF-bestuurders hadden voorgesteld en vastgelegd om online samen te zitten en alles uit te klaren aangaande het nakomen van afspraken, transparante communicatie en hoe de voorgaande beslissingen tot stand zijn gekomen.

Gisteren (1 dag voor de vergadering) krijgen we een e-mail dat de vergaderdatum verplaatst is naar een dag later en in plaats van online fysiek dient door te gaan. We hadden eerder reeds aangegeven dat deze datum voor ons onmogelijk was.

Bij het aandringen op het behoud van de gemaakte afspraak, wordt gemeld dat de datum plots toch geen optimale optie meer is. Een mogelijk slechte internetverbinding van sommige bestuurders zou aan de basis liggen, ook al zijn ze in principe allemaal bereikbaar op het afgesproken tijdstip.

Wel wordt vandaag om 19u18 (de meeting was gepland om 20u) ons door een andere bestuurder de hand toegereikt om de vergadering over enkele weken dan opnieuw in te plannen wanneer het voor alle bestuurders uitkomt. Er wordt ook geen dringendheid gezien in de vergadering van vandaag. Wij zien die wel en vragen om het toch door te laten gaan. Om 20u zijn we met 3 op post, maar na een halfuur wachten blijkt geen enkele bestuurder aanwezig te willen zijn.

Een meeting (die al weken vastligt) over laattijdige communicatie en het niet volgen van afspraken een dag op voorhand verplaatsen naar een onbeschikbare datum getuigt voor ons van een bijzonder cynisme en zeer weinig goodwill. Gezien dit het zoveelste voorval van dezelfde aard is, lijkt het voor ons dat de samenwerking niet gewenst is. Het is moeilijk om een tiende keer het voordeel van de twijfel te geven bij een zo ongelukkige communicatie en beslissing.

We hebben het VSF-magazine altijd met veel plezier gemaakt en we geloven in alle aspecten in SIM. Maar een dergelijke behandeling is niet langer werkbaar voor ons.

Waarom er geen enquête vanuit VSF zelf kwam, of waarom VSD blijkbaar gewoon een nieuw 6-maanden contract kreeg zullen we misschien nooit weten. De verslagen van die vergaderingen van maanden terug komen hopelijk ooit online, mogelijk schept dat duidelijkheid.

Geen SIM betekent geen communicatie van VSF naar de niet-aangesloten schakers en één vergoeding voor één auteur die VSD schrijft in plaats van een heel team van gemotiveerde schakers die aan SIM werken. Het is een bewuste keuze.

Het is niet helemaal duidelijk welke belangen er spelen. Maar we zullen dit onmogelijke spel niet langer meespelen en onze werklust focussen op schaakprojecten met minder frustraties.

Het is relevant dat jullie als lezers geïnformeerd worden over deze gang van zaken. Tot slot gaat het over hoe de VSF budgetten besteed worden. Alsook over hoe (en of) de Vlaamse schakers goed geïnformeerd worden.

VSD is niet de weg waarmee niet-aangesloten schakers naar de schaakwereld zullen komen. Noch het magazine wat de voorkeur van de meerderheid geniet. Maar dat blijken allen onvoldoende belangrijke factoren in de keuze.

Bedankt voor jullie lieve mailtjes, de feedback en de steun.

Hopelijk tot op een van onze andere initiatieven!

Namens Schaakinitiatief Magazine

P.S. De Olympiade-ploegen, die momenteel actief zijn in India, hebben gevraagd of ze onze blog mogen gebruiken om hun verslagen te publiceren. Zulke initiatieven kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen. Hoewel ons magazine niet meer zal verschijnen, kunnen jullie de komende twee weken wel nog leuke verslagen lezen over de schaakprestaties van onze nationale ploegen. Veel leesplezier!