lichess.org

Team hraj a vyhraj

93 members

Hello

Upcoming tournaments and battles:
Nachádzajúce sa turnaje a zápasy:
Предстоящие турниры и сражения:


!
Slovakia:
Ked nás je 70+Môžu biť 3 leaderi,ked nás bude 95+ tak 4
Budeme hrdo reprezentovať tento tím.
čím viac hráčov tím lepšie, prosím ak máte lichess kamarátov tak ich zavolajte do tímu. Turnaje začnem robiť vtedi ked bude v tíme dosť hráčov. Asi ked ich bude v tíme aspoň 30 ale možno aj ked menej. Ešte uvidím. Budeme robiť aj kolové aj nekolové turnaje a tímové súboje. Vítaný sú všetci tí ktorí dodržujú pravidlá lichess.
Víťazi swiss turnajov,ktoré robím budú tu napísaný na pamiatku:
@caruanafan97 (zablokovaný - fair play)
@GrishaKiev
Ale len tí víťazi, ktorí vyhrali turnaj a hralo to viac hráčov ako 5.

Anglish
When we are 70+, 3 leaders can beat, when we are 95+, 4.
We will proudly represent this team.
the more players the better, please if you have lichess friends invite them to the team. I will start doing tournaments when there are enough players in the team. Probably when there will be at least 30 of them in the team, but maybe even less. non-round tournaments and team fights. All who abide by the lichess rules are welcome.
The winners of the Swiss tournaments I do will be entered here:
@caruanafan97 (blocked - fair play)
@GrishaKiev
But only those winners who won the tournament and there were more than 5 players.

Russia
Когда нас 70+, я могу победить 3 Лидеров, когда нас 95+, то 4
Мы с гордостью будем представлять эту команду.
Чим Вак Храчев Тим Лепши, Просим А.К. Мате Лихесс Камаратов Так Их Заволайт Д. Безраундовые турниры и командные бои.Приглашаются все соблюдающие правила лихес.
Победители швейцарских турниров, которые я провожу, будут записаны здесь на память: @caruanafan97 (блокированный - честная игра)
@GrishaKiev
Но только те победители, которые выиграли турнир и играли более 5 игроков.

!
https://lichess.org/team/cesky-narodni-tym1
https://lichess.org/team/kubaosachess-friends
https://lichess.org/team/kacperosa--friends
!
!

Tournaments

MEGA EUROPE Team Battle3+2 • Blitz • Rated • 45m4 teams battle
2
MEGA WORLD Team Battle3+2 • Blitz • Rated • 2h85 teams battle
6
Battle dark master CCCXLVII Team Battle1+1 • Bullet • Rated • 1h 10m72 teams battle
125
Battle dark master CCCXLIV Team Battle1+0 • Bullet • Rated • 1h 10m71 teams battle
118
MEGA EUROPE Team Battle3+0 • Blitz • Rated • 2h18 teams battle
14
Reconnecting