lichess.org
Donate

Giao Lưu Cờ Vua CLUB

1,561 members

Chơi cờ vua mang lại lợi ích gì cho các bạn:

  1. SỰ TẬP TRUNG
  2. TRÍ TƯỞNG TƯỢNG THEO LOGIC
  3. KHẢ NĂNG TƯ DUY CỤ THỂ
  4. KHẢ NĂNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HUỐNG
  5. KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH
  6. KHẢ NĂNG TƯ DUY TRỪU TƯỢNG
  7. KHẢ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
  8. KHẢ NĂNG CÂN NHẮC ĐỒNG THỜI NHIỀU VẤN ĐỀ
  9. KHẢ NĂNG SÁNG TẠO
  10. TÍNH KỶ LUẬT

Link vào đội: https://lichess.org/team/giao-luu-co-vua-club
Link tham gia group facebook:https://www.facebook.com/groups/clbcothanhvinh/?ref=share_group_link
Link tham gia group chat zalo: https://zalo.me/g/oeaqqx081
Link đăng kí tham gia group:" Trao đổi tài liệu Cờ Vua": https://forms.gle/Wt1a3QYoAhM1xo4E8

Tournaments

GIẢI GIAO LƯU CỜ NHANH10+0 • Rapid • Rated7 rounds Swiss
20
GIẢI GIAO LƯU CỜ CHỚP5+0 • Blitz • Rated5 rounds Swiss
9
GIẢI GIAO LƯU CỜ NHANH10+0 • Rapid • Rated7 rounds Swiss
43
GIẢI GIAO LƯU CỜ NHANH10+0 • Rapid • Rated7 rounds Swiss
42
GIẢI GIAO LƯU CỜ NHANH10+0 • Rapid • Rated7 rounds Swiss
26