lichess.org
Donate

verguzbay's Study

1 • verguzbay •
  1. Chapter 1
  1. verguzbay

Game study

1 • verguzbay •
  1. verguzbay vs A.I. level 1
  2. Chapter 2
  1. verguzbay