lichess.org
Donate

For blog

25 • IM Nozdrachev_Vladislav •
 1. Sveshnikov, Evgeny - Vitiugov, Nikita
 2. Глава 3
 3. Вторая ошибка подряд
 4. Глава 5
 1. IM Nozdrachev_Vladislav

Nozdrachev_Vladislav's Study

1 • IM Nozdrachev_Vladislav •
 1. Chapter 1
 1. IM Nozdrachev_Vladislav

Как не развалиться от проигрыша

2 • IM Nozdrachev_Vladislav •
 1. Chapter 2
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. IM Nozdrachev_Vladislav

Nozdrachev_Vladislav's Study

1 • IM Nozdrachev_Vladislav •
 1. Chapter 1
 1. IM Nozdrachev_Vladislav

Nozdrachev_Vladislav's Study

1 • IM Nozdrachev_Vladislav •
 1. Chapter 1
 1. IM Nozdrachev_Vladislav