lichess.org

Rīgas Mats

150 members

Pievienojoties klubam, pieteikumā jānorāda savs īstais vārds, uzvārds.
Pretējā gadījumā dalībnieks var netikt uzņemts klubā.

When joining the club, the application must indicate your real name, surname.
Otherwise, the participant may not be admitted to the club.

Tournaments

Gaidot Pullman 20223+2 • Blitz • Rated9 rounds swiss
8
Atomic Chess 20222+3 • Atomic • Rated5 rounds swiss
10
Bez zirgiem un laidņiem5+3 • Blitz • Casual7 rounds swiss
11
Labākie šahisti 202110+5 • Rapid • Rated7 rounds swiss
16
Gaidot Cēsis 20213+2 • Blitz • Rated9 rounds swiss
38
Reconnecting