lichess.org
Donate

lớp tối thứ 7

5 members

nhóm của lớp tối thứ 7, thi đấu 15 phút 1 ván, mỗi ngày sẽ đánh từ 2-3 ván

Tournaments

tập luyện 0903 Arena10+0 • Rapid • Casual • 1hInner team
4