lichess.org

KŠN Bratislava

40 members

Skupina pre súčasných a bývalých členov KŠN Bratislava a hráčov, ktorí s nami nejakým spôsobom v rámci tréningového procesu spolupracovali, alebo v súčasnosti spolupracujú.

Group for current and former members of KŠN Bratislava and players who have cooperated with us in some way within the training process, or are currently cooperating.

Simultaneous exhibitions

20220516-Tréning-skupina B simulFM mirror805+51

Tournaments

2. Slovensko-Český Team Battle3+2 • Blitz • Rated • 2h11 teams battle
81
Slovak and Czech Team Battle3+2 • Blitz • Rated • 2h9 teams battle
79
Festival of 3 Capitals Team Battle5+2 • Blitz • Rated • 2h8 teams battle
109
Reconnecting