lichess.org
Donate

Edukacja przez Szachy w Szkole - Lublin 2023

37 members

KURS DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ SZACHOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W PROGRAMIE EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

Organizator: Lubelski Klub Szachowy ul. Biernata z Lublina 20/3, 20-465 Lublin, nr tel: 604-084-134

www.szachy.lublin.pl https://www.facebook.com/szachy.lublin/

Kurs obejmuje 72 godziny lekcyjne wykładów prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów Polskiego Związku Szachowego.

Przeszkolenie nauczycieli stanowi jeden z warunków przystąpienia szkoły do programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” i otrzymania sprzętu szachowego z PZSzach dla szkół, szczegóły na: www.szachywszkole.pl.

Lubelski Klub Szachowy organizuje dla nauczycieli kurs "Edukacja przez szachy w szkole".

Termin: termin – 3 weekendy (początek 14-16.04.2023) - termin może zostać przesunięty w przypadku braku wystarczającej ilości chętnych! (min 15)

Uczestnictwo i opłata: W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Lubelskiego Klubu Szachowego: BGŻ BNP Paribas Nr konta 89 2030 0045 1110 0000 0281 9360
Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów i dyplom ukończenia kursu wydany przez Polski Związek Szachowy). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia: Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: szachy.lublin@gmail.com

Uwagi końcowe:

  • Zapraszamy także nauczycieli szkół średnich, - Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Pyda, e-mail: szachy.lublin@gmail.com tel. 604-084-134.

Kurs zostanie przeprowadzony w formie on-linej, zajęcia w formie zdalnej!

Tournaments

Edukacja przez Szachy w Szkole3+2 • Blitz • Casual2 rounds Swiss
14