lichess.org

CỜ VUA HỌC ĐƯỜNG

Nơi giao lưu thi đấu nhằm phát triển hoạt động cờ vua học đường cho mọi lứa tuổi của mọi miền đất nước. www.covuahocduong.edu.vn

Tournaments

Giao hữu TOTA - Khối 9 - Nữ10+2 • Rapid • Rated3 rounds swiss
6
Giao hữu TOTA - Khối 9 - Nam10+2 • Rapid • Rated6 rounds swiss
10
Giao hữu TOTA - Khối 8 - Nữ10+2 • Rapid • Rated1 rounds swiss
2
Giao hữu TOTA - Khối 8 - Nam10+2 • Rapid • Rated6 rounds swiss
10
Giao hữu TOTA - Khối 7 - Nữ10+2 • Rapid • Rated1 rounds swiss
2
Reconnecting