lichess.org

CỜ VUA HỌC ĐƯỜNG

Nơi giao lưu thi đấu nhằm phát triển hoạt động cờ vua học đường cho mọi lứa tuổi của mọi miền đất nước. www.covuahocduong.edu.vn

Tournaments

Giao hữu uCHESS Cup - Khối 510+2 • Rapid • Rated3 rounds swiss
5
Giao hữu uCHESS Cup - Khối 410+2 • Rapid • Rated1 rounds swiss
2
Giao hữu uCHESS Cup - Khối 310+2 • Rapid • Rated4 rounds swiss
6
Giao hữu uCHESS Cup - Khối 210+2 • Rapid • Rated2 rounds swiss
3
Giao hữu uCHESS Cup - Khối 110+2 • Rapid • Rated1 rounds swiss
2
Reconnecting