lichess.org

CLB Cờ vua Bắc Giang • Tournaments

Upcoming tournaments

Completed tournaments

giao lưu2+1 • Bullet • Rated3 rounds swiss
4
đấu tập tối t510+0 • Rapid • Rated3 rounds swiss
8
đấu tập tối thứ 55+0 • Blitz • Rated6 rounds swiss
11
TỐI T35+2 • Blitz • Rated4 rounds swiss
9
giao lưu5+0 • Blitz • Rated3 rounds swiss
10
đấu tập5+0 • Blitz • Rated3 rounds swiss
6
giao lưu tập5+3 • Blitz • Rated3 rounds swiss
8
giao lưu văn nghệ tối chủ nhật7+5 • Rapid • Rated3 rounds swiss
8
ĐẤU TRƯỜNG Pro Arena5+3 • Blitz • Rated • 1h 20mInner team
27
ĐẤU TẬP Arena5+3 • Blitz • Rated • 1hInner team
12
giải đấu đội Arena5+0 • Blitz • Rated • 40mInner team
10
ĐẤU TẬP TỐI 6 THÁNG 34+0 • Blitz • Rated5 rounds swiss
10
ĐẤU TẬP TỐI 27 THÁNG 25+0 • Blitz • Rated5 rounds swiss
11
gải đấu tập tối 20 tháng 2 2025+3 • Blitz • Rated5 rounds swiss
12
Đấu tập tối 13 tháng 210+3 • Rapid • Rated5 rounds swiss
16
LOVE CHESS Vs BGI lần I Team Battle3+0 • Blitz • Casual • 1h 30m2 teams battle
58
Giải cờ vua online nội bộ5+0 • Blitz • Rated5 rounds swiss
10
đấu tập tối 15 tháng 110+0 • Rapid • Rated4 rounds swiss
9
ĐẤU TẬP TỐI THỨ TƯ NGÀY 225+0 • Blitz • Rated5 rounds swiss
24
GIAO LƯU NGÀY 19 TH 125+0 • Blitz • Rated7 rounds swiss
15
ĐẤU THỬ TỐI 185+0 • Blitz • Rated5 rounds swiss
25
GIẢI ĐẤU THỬ PHONG TRÀO5+0 • Blitz • Rated1 rounds swiss
2
GIẢI ĐẤU THỬ NÂNG CAO5+0 • Blitz • Rated3 rounds swiss
4
đấu tập tối 11 tháng 125+0 • Blitz • Rated6 rounds swiss
10
Đấu tập tối 5 tháng 125+0 • Blitz • Rated5 rounds swiss
9
Đấu tập sáng chủ nhật3+2 • Blitz • Rated6 rounds swiss
10
giải đấu tập tối thứ 7 ngày 303+2 • Blitz • Rated6 rounds swiss
15
Đấu tập tối 24 tháng 1010+5 • Rapid • Rated3 rounds swiss
4
GIẢI ĐẤU TẬP 24 THÁNG 1010+5 • Rapid • Rated5 rounds swiss
11
Đấu tập tối 23 tháng 106+5 • Rapid • Rated6 rounds swiss
11
Giải đấu tập tối 10 tháng 106+3 • Rapid • Rated3 rounds swiss
4
Giải đấu tập ngày 10 tháng 105+5 • Rapid • Rated5 rounds swiss
10
Giải đấu tập5+0 • Blitz • Rated3 rounds swiss
3
Giải CLB ngày chủ nhật5+3 • Blitz • Rated7 rounds swiss
16
Reconnecting