lichess.org

CLB Cờ vua Bắc Giang

Câu lạc bộ Cờ vua Bắc Giang, Được thành lập theo Quyết định số 217/QĐ-SVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

  • Hoạt động dưới sự quản lý, giám sát của Sở VHTT&DL tỉnh; theo quy chế hoạt động của Liên đoàn Cờ Việt Nam.
  • Là nơi giao lưu giữa các thành viên đam mê môn Cờ vua, đào tạo và phát hiện các tài năng Cờ vua cho thể thao tỉnh Bắc Giang.

Tournaments

giao lưu2+1 • Bullet • Rated3 rounds swiss
4
đấu tập tối t510+0 • Rapid • Rated3 rounds swiss
8
đấu tập tối thứ 55+0 • Blitz • Rated6 rounds swiss
11
TỐI T35+2 • Blitz • Rated4 rounds swiss
9
giao lưu5+0 • Blitz • Rated3 rounds swiss
10
Reconnecting