lichess.org

♛♜♝♞♟ ☬ 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐄𝐌𝐄 𝐁𝐎𝐓𝐒™ ☬ ♟ ♞♝♜♛

111 members

𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐢𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐁𝐎𝐓𝐬 𝐨𝐧 𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞𝐬𝐬. 𝐁𝐎𝐓 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞.
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿

Tournaments

any Team Battle5+0 • Blitz • Rated • 2h10 teams battle
22
any Team Battle3+2 • Blitz • Rated • 3h10 teams battle
36
any Team Battle10+0 • Rapid • Thematic • Rated • 3h10 teams battle
5