lichess.org

KIA Plus

2 • oaksage •
 1. KIA Plus: Line 1 (21) - First New Ply: 4
 2. KIA Plus: Line 2 (79) - First New Ply: 4
 3. KIA Plus: Line 3 (83) - First New Ply: 6
 4. KIA Plus: Line 4 (90) - First New Ply: 16
 1. oaksage

oaksage's Study

1 • oaksage •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Mr White - Mr Black
 4. Chapter 4
 1. oaksage

oaksage's Study

1 • oaksage •
 1. Chapter 1
 1. oaksage
Reconnecting