lichess.org
Donate

Game study

1 • focusedonchess •
  1. Evgeni Vasiukov - Vitaly Tseshkovsky
  1. focusedonchess