lichess.org

LIFETIME NAJDORF: SICILIAN NAJDORF

2 • bektas •
 1. LIFETIME NAJFORF: SICILIAN NAJDORF Vigorito
 1. bektas

bektas's Study

3 • bektas •
 1. Глава 1
 1. bektas

bektas's Immortal

1 • bektas •
 1. bektas - damir1968
 1. bektas

How to play closed games

1 • bektas •
 1. https://lichess.org/v8zfi0l6
 2. https://lichess.org/g52Ud28LzufS
 3. https://lichess.org/dSs4tVjYeQGP
 4. https://lichess.org/enGNodClTE2E
 1. bektas

bektas's Study

1 • bektas •
 1. Chapter 1
 1. bektas

bektas's Study

1 • bektas •
 1. Chapter 1
 2. Глава 2
 3. Глава 3
 4. Глава 4
 1. bektas

bektas's Study

1 • bektas •
 1. Chapter 1
 1. bektas
Reconnecting