lichess.org

V_M's Study

2 • IM V_M •
 1. Chapter 1
 1. IM chessclinic
 2. IM Asaf_Givon
 3. GM Krasimir_Rusev
 4. maco2015

V_M's Study

1 • IM V_M •
 1. Глава 1
 1. IM V_M

Caro-cann

1 • IM V_M •
 1. Глава 1
 1. Ajemian
 2. IM V_M

V_M's Study

1 • IM V_M •
 1. Глава 1
 1. IM V_M
Reconnecting