lichess.org

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. VM 83
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Kapitel 1
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Budapester Gambit
 1. Shozolosa

Game study

1 • Shozolosa •
 1. shozolosa - nemofisher
 1. Shozolosa

Gert/Pöthig

1 • Shozolosa •
 1. Pöthig - Gert
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Blitzpartie dokumentiert
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Chapter 1
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Chapter 1
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

2 • Shozolosa •
 1. Grenke2019, Schneider - Z
 2. Grenke2019, Z - Scherer
 3. Grenke2019, Z - Neumann
 4. Grenke2019, Czap - Z
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Stadtmeisterschaft Strauss - Zöllmer
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Stadtmeisterschaft gegen Jürgen
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Chapter 1
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Göttel - Shozolosa
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Shozolosa-Kotti
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Heimsheim, Wießner - Shozolosa
 1. Shozolosa

shozolosa's Study

1 • Shozolosa •
 1. Kunzi
 1. Shozolosa
Reconnecting