lichess.org

Sanjprabs's Dutch Study

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

The study of a great position

2 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

After an hour of finetuning

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

This better work

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

Final final version of position

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

Final version of failed studies

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

A very good study final version

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

A very good study

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

Study of stuff

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

The winning moves

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

Sanjprabs's Study

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

Very good stuff

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

My study

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs

Nd6

1 • Sanjprabs •
 1. Chapter 1
 1. Sanjprabs
Reconnecting