lichess.org
Donate

AttilaThePun1's Study

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

White vs Mateusz Gibiec, Newport A vs Abergavenny A

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

Aber A vs Pontypool, White vs Eliot Head

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

Sacrifice BUCA game

1 • AttilaThePun1 •
 1. Game 2
 1. AttilaThePun1

White vs Steve Williams, Abergavenny A vs Cwmbran

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

Abergavenny A vs Malpas, White vs David Norris

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

Basic Mates

1 • AttilaThePun1 •
 1. Ladder mate - Queens
 2. Ladder mate - Rooks
 3. K+Q
 4. K+R
 1. AttilaThePun1

AttilaThePun1's Study

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

King and Pawn

1 • AttilaThePun1 •
 1. K+P vs K - Winning
 2. K+P vs K - Drawing
 3. Can White win?
 4. Bishop and the wrong rook's pawn
 1. AttilaThePun1

Openings

1 • AttilaThePun1 •
 1. 1. e4 e5 openings
 2. 1 e4 e6 French Defence
 3. 1 e4 c6 Caro-Kann
 4. 1e4 c5 Sicillian
 1. AttilaThePun1

Game study

1 • AttilaThePun1 •
 1. ? - ?
 1. AttilaThePun1

Opening Principles - Dos and Don'ts

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

Strange caro-french hybrid

1 • AttilaThePun1 •
 1. 5b25f945-3dfb-4117-8041-4a28521b5e11 - dd727ae9-6e87-4c4b-a6da-51fb525f115c
 1. AttilaThePun1

Kings gambit OP

1 • AttilaThePun1 •
 1. OTB game
 1. AttilaThePun1

Skewers

1 • AttilaThePun1 •
 1. Bishop Skewers
 2. Game example: endgame
 3. Rook Skewers
 4. Game example: endgame
 1. AttilaThePun1

Promotion Puzzle

1 • AttilaThePun1 •
 1. What should white promote to?
 1. AttilaThePun1