lichess.org

Game study

1 • AttilaThePun1 •
 1. AttilaThePun1 - Bigboyrg2020
 1. CameronWestwood
 2. AttilaThePun1

Puzzle

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

White vs Gerry Heap, Grand prix attack

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

Black vs Ben Brewer, Dutch Leningrad

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

White vs David Pinch, Petrov, Steynton A vs Aber Uni

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

White vs Mark Paffard, Sicilian, Grand Prix Attack

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

Black vs David Pinch, Anti-Dutch

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

Toby vs Kieran

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

White vs Paul Scott, Pirc Defense, Austrian Attack, Abergavenny C vs D

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

Abergavenny A vs B, White vs Paul Mills, Alekhine

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

Dutch Krejcik gambit refute

2 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

Dutch Leningrad vs Passive English with h4

1 • AttilaThePun1 •
 1. Velo888 - AttilaThePun1
 1. interstellarllama
 2. AttilaThePun1

Smith-Morra learning

1 • AttilaThePun1 •
 1. danhardman - AttilaThePun1
 1. AttilaThePun1

King's gambit, kingside pawns sac

1 • AttilaThePun1 •
 1. AttilaThePun1 - abedallah1
 1. AttilaThePun1

Black vs Mark Paffard, steynton B, 1739

1 • AttilaThePun1 •
 1. Chapter 1
 1. AttilaThePun1

AttilaThePun1's Study

1 • AttilaThePun1 •
 1. Game 2
 1. AttilaThePun1
Reconnecting