lichess.org
Donate

Công bố giải thưởng VCET Winter'23 - Mùa 9

Trải qua hơn nửa tháng tranh tài, gần 500 kì thủ tham dự giải đấu, chủ nhân các giải thưởng cuối cùng cũng đã lộ diện. Xin chúc mừng những bạn sau đã đạt giải:
*Sự kiện chính:
- 1 GIẢI NHẤT (1.000.000đ + 100GP + giấy chứng nhận cấp 2): @HCMThanhLong2k8
- 1 GIẢI NHÌ (400.000đ + 50GP + giấy chứng nhận cấp 2): @ICC-ChienT2
- 1 GIẢI BA (200.000đ + 30GP + giấy chứng nhận cấp 2): @huybui2004a7
- 2 GIẢI TƯ (100.000đ + 20GP + giấy chứng nhận cấp 1): @mkbotvinnik@DMY-NC
- 5 GIẢI NĂM (50.000đ + 10GP + giấy chứng nhận cấp 1): @cthnannhhuycv2010 , @CHESS43-COVUADANANG, @ThienBaoVn, @vanh7377@nguyensyduc
- 10 GIẢI SÁU (20.000đ + 5GP + giấy chứng nhận cấp 1): @chuthihoisinh, @Vie_HuynhLeHung2015, @Wasted_Man, @Harryleo1908, @TNT244, @huhuuuh, @no_1234567, @HDI_NgMinhTri2015, @Toichoiga, @macuong
- 15 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10.000đ + 3GP): dành cho những kì thủ đã tham dự và đạt hạng 22-36 trong giải đấu. Đây là những kì thủ đã tham gia ít nhất 3 trận đấu trong giải đấu Chung kết.
- NHẤT < 2000 ELO (100.000đ): @ICC-ChienT2
- NHÌ < 2000 ELO (50.000đ): @ThienBaoVN
- 5 GIẢI BA < 2000 ELO (10.000đ): @huhuuuh , @vanh7377, @Wasted_Man, @Harryleo1908, @TNT244
- NHẤT < 1500 ELO (50.000đ): @chuthihoisinh
- NHÌ < 1500 ELO (30.000đ): @no_1234567
- 3 GIẢI BA < 1500 ELO (10.000đ): @Lemai42, @trananh1813, @JapanDawN2008
- NHẤT < 1200 ELO (50.000đ): @Kencute2003
*Sự kiện Bullet:
- 1 GIẢI NHẤT (100.000đ + 20GP + giấy chứng nhận cấp 1): @DrKrallis22
- 1 GIẢI NHÌ (50.000đ + 10GP + giấy chứng nhận cấp 1): @HCMThanhLong2k8
- 1 GIẢI BA (20.000đ + 5GP): @phaTGsugaRz3
- 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10.000đ + 3GP): @mnamemtd, @huybui2004a7, @hoa0604_11
*Sự kiện Antichess:
- 1 GIẢI NHẤT (100.000đ + 20GP + giấy chứng nhận cấp 1): @NguyenHuuChien
- 1 GIẢI NHÌ (50.000đ + 10GP + giấy chứng nhận cấp 1): @huybui2004a7
- 1 GIẢI BA (20.000đ + 5GP): @ICC_TuanLee
- 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10.000đ + 3GP): @HCMThanhLong2k8, @icc_quanga, @TruongMinh1801
*Sự kiện Crazyhouse:
- 1 GIẢI NHẤT (100.000đ + 20GP + giấy chứng nhận cấp 1): @hieuphuc1234
- 1 GIẢI NHÌ (50.000đ + 10GP + giấy chứng nhận cấp 1): @gglagVN
- 1 GIẢI BA (20.000đ + 5GP): @Chessaholic2k2
- 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10.000đ + 3GP): @macuong, @huybui2004a7, @TinBVT
*Sự kiện Blitz:
- 1 GIẢI NHẤT (200.000đ + 20GP + giấy chứng nhận cấp 1): @nguyensyduc
- 1 GIẢI NHÌ (100.000đ + 10GP + giấy chứng nhận cấp 1): @knights12398
- 1 GIẢI BA (30.000đ + 5GP): @ICC_HuyBui
- 7 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10.000đ + 3GP): @PhungDuyTuan, @TNT244, @vanh7377, @MKbotvinnik, @hoangthang123, @gglagVN, @huythomasmuller
- THỨ HẠNG MAY MẮN (10.000đ): @linhalhp98, @nguyendangnhan2010, @batcandoi78, @Minhnhat2332022

Tất cả những bạn đạt giải thưởng trên đây đều được nhận mã giảm giá 20%-40% tất cả các dịch vụ từ nhà tài trợ OLM và HOC24.

Để nhận thưởng, các bạn hãy điền form sau: forms.gle/SVkypzZafJyi7KaW9
Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các kì thủ đã đạt giải. Hẹn gặp lại các bạn trong mùa thứ 10!
@trananh1813 said in #1:
> Trải qua hơn nửa tháng tranh tài, gần 500 kì thủ tham dự giải đấu, chủ nhân các giải thưởng cuối cùng cũng đã lộ diện. Xin chúc mừng những bạn sau đã đạt giải:
> *Sự kiện chính:
> - 1 GIẢI NHẤT (1.000.000đ + 100GP + giấy chứng nhận cấp 2): @HCMThanhLong2k8
> - 1 GIẢI NHÌ (400.000đ + 50GP + giấy chứng nhận cấp 2): @ICC-ChienT2
> - 1 GIẢI BA (200.000đ + 30GP + giấy chứng nhận cấp 2): @huybui2004a7
> - 2 GIẢI TƯ (100.000đ + 20GP + giấy chứng nhận cấp 1): @mkbotvinnik@DMY-NC
> - 5 GIẢI NĂM (50.000đ + 10GP + giấy chứng nhận cấp 1): @cthnannhhuycv2010 , @CHESS43-COVUADANANG, @ThienBaoVn, @vanh7377@nguyensyduc
> - 10 GIẢI SÁU (20.000đ + 5GP + giấy chứng nhận cấp 1): @chuthihoisinh, @Vie_HuynhLeHung2015, @Wasted_Man, @Harryleo1908, @TNT244, @huhuuuh, @no_1234567, @HDI_NgMinhTri2015, @Toichoiga, @macuong
> - 15 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10.000đ + 3GP): dành cho những kì thủ đã tham dự và đạt hạng 22-36 trong giải đấu. Đây là những kì thủ đã tham gia ít nhất 3 trận đấu trong giải đấu Chung kết.
> - NHẤT < 2000 ELO (100.000đ): @ICC-ChienT2
> - NHÌ < 2000 ELO (50.000đ): @ThienBaoVN
> - 5 GIẢI BA < 2000 ELO (10.000đ): @huhuuuh , @vanh7377, @Wasted_Man, @Harryleo1908, @TNT244
> - NHẤT < 1500 ELO (50.000đ): @chuthihoisinh
> - NHÌ < 1500 ELO (30.000đ): @no_1234567
> - 3 GIẢI BA < 1500 ELO (10.000đ): @Lemai42, @trananh1813, @JapanDawN2008
> - NHẤT < 1200 ELO (50.000đ): @Kencute2003
> *Sự kiện Bullet:
> - 1 GIẢI NHẤT (100.000đ + 20GP + giấy chứng nhận cấp 1): @DrKrallis22
> - 1 GIẢI NHÌ (50.000đ + 10GP + giấy chứng nhận cấp 1): @HCMThanhLong2k8
> - 1 GIẢI BA (20.000đ + 5GP): @phaTGsugaRz3
> - 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10.000đ + 3GP): @mnamemtd, @huybui2004a7, @hoa0604_11
> *Sự kiện Antichess:
> - 1 GIẢI NHẤT (100.000đ + 20GP + giấy chứng nhận cấp 1): @NguyenHuuChien
> - 1 GIẢI NHÌ (50.000đ + 10GP + giấy chứng nhận cấp 1): @huybui2004a7
> - 1 GIẢI BA (20.000đ + 5GP): @ICC_TuanLee
> - 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10.000đ + 3GP): @HCMThanhLong2k8, @icc_quanga, @TruongMinh1801
> *Sự kiện Crazyhouse:
> - 1 GIẢI NHẤT (100.000đ + 20GP + giấy chứng nhận cấp 1): @hieuphuc1234
> - 1 GIẢI NHÌ (50.000đ + 10GP + giấy chứng nhận cấp 1): @gglagVN
> - 1 GIẢI BA (20.000đ + 5GP): @Chessaholic2k2
> - 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10.000đ + 3GP): @macuong, @huybui2004a7, @TinBVT
> *Sự kiện Blitz:
> - 1 GIẢI NHẤT (200.000đ + 20GP + giấy chứng nhận cấp 1): @nguyensyduc
> - 1 GIẢI NHÌ (100.000đ + 10GP + giấy chứng nhận cấp 1): @knights12398
> - 1 GIẢI BA (30.000đ + 5GP): @ICC_HuyBui
> - 7 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10.000đ + 3GP): @PhungDuyTuan, @TNT244, @vanh7377, @MKbotvinnik, @hoangthang123, @gglagVN, @huythomasmuller
> - THỨ HẠNG MAY MẮN (10.000đ): @linhalhp98, @nguyendangnhan2010, @batcandoi78, @Minhnhat2332022
>
> Tất cả những bạn đạt giải thưởng trên đây đều được nhận mã giảm giá 20%-40% tất cả các dịch vụ từ nhà tài trợ OLM và HOC24.
>
> Để nhận thưởng, các bạn hãy điền form sau: forms.gle/SVkypzZafJyi7KaW9
> Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các kì thủ đã đạt giải. Hẹn gặp lại các bạn trong mùa thứ 10!

Join the Vietnam Chess Extended Tournament (VCET) team, to post in this forum