Free online Chess server. Play Chess now in a clean interface. No registration, no ads, no plugin required. Play Chess with the computer, friends or random opponents.
Play
Create a gameTournamentSimultaneous exhibitions
Learn
Chess basicsPuzzlesPracticeCoordinatesStudyCoaches
Watch
Lichess TVCurrent gamesStreamersBroadcasts (beta)Video library
Community
PlayersTeamsForumQuestions & Answers
Tools
Analysis boardOpening explorerBoard editorImport gameAdvanced search
Sign in
Reconnecting

phodogo

No note yet
Phố Đồ Gỗ

Chúng tôi là thương hiệu đồ gỗ rất uy tín tại Việt Nam thời điểm hiện tại Website chúng tôi. Chúng tôi chuyên tạo ra tượng gỗ Di Lặc. Đây là một mẫu tượng gỗ rất hay cho những mái ấm mong muốn tài lộc và thịnh vượng. pho tượng này có ý nghĩa là giải hòa những tin xấu khí, mang tới nhiều điều vui cho Gia đình và người thân. Chúng tôi làm tượng Di Lặc ở quá nhiều thế khác nhau. Có thể là đứng, ngồi …

Hà Nội, Vietnam

Member since 15-Nov-2018

ActiveTime spent playing: 0 minutes