lichess.org

Монголын шатар сонирхогчид

6 members

Шатар сонирхогчдын групп юм. Чөлөөт цагаа шатартай холбоотой өнгөрөөхийг хүссэн хэн бүхэн нэгдэж болно.

Reconnecting