lichess.org

LIÊN QUÂN CỜ VUA

350 members
  • Đội được thành lập vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, nhằm mục đích giải trí cho mọi người, nâng cao trình độ cờ vua và giao lưu kết bạn với những người chơi cờ khác .. Mời các bạn cùng tham gia

Tournaments

Marathon 1 Team Chess Team Battle3+0 • Blitz • Rated • 12h200 teams battle
1,356
48th Colegas Marathon 24h 2nd Team Battle3+2 • Blitz • Rated • 12h188 teams battle
728
48th Colegas Marathon 24h 1st Team Battle3+0 • Blitz • Rated • 12h185 teams battle
1,913
Chess is Fun III Arena10+3 • Rapid • Rated • 1h 30mInner team
22
18th Lichess Mega A Team Battle3+2 • Blitz • Rated • 2h197 teams battle
3,097
Reconnecting