lichess.org

Belasý motýľ

90 members

Skupina vytvorená občianskym združením Organizáciou muskulárnych dystofikov v SR ( www.omdvsr.sk ) pre turnaje nadšencov šachu. Turnaje budú otvorené pre všetkých hráčov, či už s, alebo bez zdravotného postihnutia(ZP). Bude sa však vždy udeľovať aj cena pre hráča so zdravotným postihnutím a tiež špecificky s ľudí nervosvalovým ochorením (NSO). ( www.sach.omdvsr.sk ) Šach hraný on-line je nielen v čase pandémie COVID-19, ale aj pri architektonických bariérach, jedinou možnosťou zahrať si túto kráľovskú hru, ktorá bariéry v pravidlách nemá.
V roku 2001 bola založená verejná zbierka Belasý motýľ. Je určená na úhrady rôznych kompenzačných pomôcok, ktoré štát nehradí, alebo len sčasti prepláca. www.belasymotyl.sk

Tournaments

Jarný MEMORIÁL Erika Britana10+0 • Rapid • Rated7 rounds swiss
4
OPEN B+C10+0 • Rapid • Rated7 rounds swiss
15
OPEN A10+0 • Rapid • Rated7 rounds swiss
17
ZIMNÁ GRAND TOUR V. 202210+0 • Rapid • Rated5 rounds swiss
34
ZIMNÁ GRAND TOUR IV. 202210+0 • Rapid • Rated5 rounds swiss
43
Reconnecting