lichess.org

Antichess Armenia

4 members

IAF sponsor
AIM/ALM @CRO-C0P

This team is affiliated with the IAF
https://i.imgur.com/DMUGsUN.jpg
www.antichess.org

ARM
Անտիչեսի Ազգային Ասոցիացիա
Այս թիմ կարող են մուտք գործել այն մարդիկ, ովքեր գրանցված էն որպես Հայ օգտատեր (առկա է Հայկական դրոշ):
Ասոցիացիայի կողմից, 2023 թվականից սկսված, կազմակերպելու են մրցաշարեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։

EN
National Federation of Antichess
Only those who have the Armenian flag in profile are accepted as members.
This Federation will organize Live tournaments on the Republic of Armenia territory starting with the year 2023

Reconnecting