lichess.org

Game study

1 • shinderu •
  1. shinderu - vadimm6
  1. shinderu

Game study

1 • shinderu •
  1. wanderer512 - shinderu
  1. shinderu

Game study

1 • shinderu •
  1. FranzJosephOfAustria - shinderu
  1. shinderu

Game study

1 • shinderu •
  1. Cristaldragon - shinderu
  1. shinderu
Reconnecting