lichess.org

shelly45's Study

1 • shelly45 •
  1. Chapter 1
  1. shelly45

Game study

1 • shelly45 •
  1. obiwankenobi2010 - Ashishsahani_chess
  2. Chapter 2
  1. shelly45

shelly45's Study

1 • shelly45 •
  1. Chapter 1
  1. shelly45
Reconnecting