lichess.org

sathvik_adiga2011's Study

1 • sathvik_adiga2011 •
  1. Chapter 1
  1. IM TerryR2
  2. sathvik_adiga2011

Game study

1 • sathvik_adiga2011 •
  1. oh1 - sathvik_adiga2011
  1. sathvik_adiga2011
Reconnecting