lichess.org

poyrazmert's Study

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 1. poyrazmert

Alekhine

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 1. poyrazmert

poyrazmert's Study

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 1. poyrazmert

poyrazmert's Study

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 1. poyrazmert

2 hamlede mat

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 3
 3. Chapter 2
 4. Chapter 4
 1. poyrazmert

kötü hamle havalı mat

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 1. poyrazmert

yunan hediyesi

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 1. poyrazmert

poyrazmert's Study

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 3. Chapter 3
 4. Chapter 4
 1. oobalar
 2. poyrazmert
 3. akinacil
 4. kadir2772

regal mate

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 2. Chapter 2
 1. poyrazmert
 2. hamzahozaifa
 3. kaplan2

solar

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 1. poyrazmert

poyrazmert's Study

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 1. poyrazmert

berabere

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 1. poyrazmert

berabere

1 • poyrazmert •
 1. Chapter 1
 1. poyrazmert

Game study

1 • poyrazmert •
 1. danpat354 - poyrazmert
 1. poyrazmert
 2. chess64
 3. ali
 4. pamuk1
Reconnecting