lichess.org

Game study

1 • patrickv30 •
  1. LeFouDuRoy - romasa
  1. patrickv30
Reconnecting