lichess.org

kasparovbab's Study

1 • kasparovbab •
 1. Chapter 1
 1. kasparovbab

kasparovbab's Study

1 • kasparovbab •
 1. Chapter 1
 1. kasparovbab

kasparovbab's Study

1 • kasparovbab •
 1. Chapter 1
 1. kasparovbab

Game study

1 • kasparovbab •
 1. Christopher Lomeli (1752) - David A (1870)
 1. kasparovbab

kasparovbab's Study

1 • kasparovbab •
 1. Chapter 1
 1. kasparovbab

kasparovbab's Study

1 • kasparovbab •
 1. Chapter 1
 1. kasparovbab

Than Duong Study

1 • kasparovbab •
 1. Chapter 1
 1. kasparovbab

kasparovbab's Study

1 • kasparovbab •
 1. Chapter 1
 1. kasparovbab

kasparovbab's Study

1 • kasparovbab •
 1. Chapter 1
 1. kasparovbab

Siccilian Najdorf

3 • kasparovbab •
 1. Chapter 1 6.Be2
 2. Chapter 2 6.g3
 1. kasparovbab
Reconnecting