lichess.org

Game study

1 • cnoble •
 1. cnoble - guythatmightwin
 1. guythatmightwin
 2. cnoble

Game study

1 • cnoble •
 1. cnoble - guythatmightwin
 1. guythatmightwin
 2. cnoble

D vs C 3.15.2020

1 • cnoble •
 1. Chapter 1
 1. cnoble

D vs C 0-1

1 • cnoble •
 1. Chapter 1
 1. cnoble

J vs C 2 2/24/2020

1 • cnoble •
 1. Chapter 1
 1. cnoble

C vs J 2/24/2020

1 • cnoble •
 1. Chapter 1
 1. cnoble

cnoble's Study

1 • cnoble •
 1. Magnus Carlsen - Vassily Ivanchuk
 1. cnoble

ILLOWA August 2019

1 • cnoble •
 1. Noble vs Reedy
 2. Gibson vs Noble
 3. Noble vs Kolberg
 1. cnoble

Moline Open July 2019

1 • cnoble •
 1. Hesse vs Noble
 2. Kolberg vs Noble
 3. Noble vs Miller
 4. Noble vs Reedy
 1. cnoble

ILLOWA Rd 1

1 • cnoble •
 1. Round 1 Biebel vs Noble (6/5/2019)
 2. Round 3 Noble vs Deters (6/19/2019)
 3. Noble vs Bruemmer
 1. cnoble

T vs cnoble (correspondence, ChessByPost) 5/15/19

1 • cnoble •
 1. Chapter 1
 1. cnoble

Noble vs Fromas (rd. 1)

1 • cnoble •
 1. Chapter 1 (Noble vs Fromas)
 2. Chapter 2 (Beiderbecke vs Noble)
 3. Chapter 3 (Noble vs Fidel)
 4. Chapter 4 (Noble vs Vigil)
 1. cnoble

J vs cnoble (8/11/18...0-1)

1 • cnoble •
 1. Chapter 1
 1. cnoble

cnoble vs J (8/11/18...1-0)

1 • cnoble •
 1. Chapter 1
 1. cnoble

j vs t

1 • cnoble •
 1. Chapter 1
 1. cnoble

S.C. book study

1 • cnoble •
 1. Chapter 1
 1. cnoble
Reconnecting