lichess.org

Iran Governmental universities Swiss Tournament

238 members

ویژه ی دانشجویان دانشگاه های دولتی سراسر کشور
در 13 دور به روش سوئیسی با زمان ثابت 3 دقیقه برای هر نفر بدون افزایش زمان
در صورت واجد شرایط بودن، مدارک خود را از طریق پیام رسان واتساپ به شماره زیر ارسال نمایید:
09102322116

Tournaments

Governmental universities3+0 • Blitz • Rated13 rounds swiss
240
Reconnecting