lichess.org

Chess Club SHKUPI

Team leaders: hamzajashari, ramiz_dema

Të nderuar shahistë
Prej datës 15.04.2021 çdo ditë nga ora 22:30 në turnetë tona të mbyllura do të kenë mundësi të marrin pjesë vetëm shahistët e regjistruar në këtë klub.

Почитувани шахисти
Од 15.04.2021 година секој ден од 22:30 часот на нашите затворени турнири ќе имаат можност да учествуваат само шахисти регистрирани во овој клуб.

Dear chess players
From 15.04.2021 every day at 22:30 in our closed tournaments will have the opportunity to participate only chess players registered in this club.

Facebook: https://www.facebook.com/Klubi-shahut-Shkupi-100760375483211/

Tournaments

SHKUPI Arena3+0 • Blitz • Rated • 1h 30mInner team
1
SHKUPI Arena3+0 • Blitz • Rated • 1h 30mInner team
1
SHKUPI Arena3+0 • Blitz • Rated • 1h 30mInner team
1
SHKUPI Arena3+0 • Blitz • Rated • 1h 30mInner team
1
SHKUPI Arena3+0 • Blitz • Rated • 1h 30mInner team
1
Reconnecting