lichess.org

بهترين بازي كنان ايران

48 members
مي خواهيم قدرت ايران را به جهان نشان بدهيم
Location: ايران_تبريز

Forum

معرفی سایت جدید در زمینه آموزش شطرنجnady8813 •

www.shatranj.esam.ir سایت خرید آموزش شطرنج ارائه می کند آموزش های تصویری این آموزش ها تصویری بوده و مفاهیم تاکتیک ، استراتژی ، پوزیسیون ، و... را به صورت جامع و کامل توضیح می دهند Foxy Chess Video

بهترين بازي كنان ايران forumT_hosy •

salam

بهترين بازي كنان ايران forumparsag •

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223333

بهترين بازي كنان ايران forumparsag •

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثقققققق

بهترين بازي كنان ايران forumparsag •

سلام

بهترين بازي كنان ايران forumLichess •

Welcome to the بهترين بازي كنان ايران forum! Only members of the team can post here, but everybody can read.

بهترين بازي كنان ايران Forum »
Reconnecting