[Event "Przeciążenie obrońcy: Przykład"] [Site "https://lichess.org/study/v3PSfUcW/fM31VmmM"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/GAMBITMDK"] [FEN "r5k1/6pp/2q1bp2/8/8/7P/4QPP1/R5K1 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2020.05.06"] [UTCTime "06:10:44"] [Source "https://lichess.org/study/v3PSfUcW/fM31VmmM"] [Orientation "white"] { Przeciążenie obrońcy to motyw taktyczny "z rodziny" motywu usunięcia obrońcy. Polega on na wykorzystaniu faktu, że jedna bierka broni więcej niż jednej swojej bierki. Taka podwójna obrona może bierkę "zmęczyć". Można wtedy zbić jedną z bronionych bierek i wymusić w ten sposób ruch broniącej bierki na to samo miejsce tak, aby druga bierka pozostała bez obrony. Motyw ten można więc zakwalifikować jako rodzaj odciągnięcia bierki. } { [%csl Ga8,Ge6][%cal Ga1a8,Ge2e6,Gc6e6,Gc6a8] } 1. Rxa8+ Qxa8 2. Qxe6+ { I białe odrobiły stratę figury. } *