[Event "Åpninger: Kongegambit"] [Site "https://lichess.org/study/qEkX0WYu/rxhWq4Fy"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "C34"] [Opening "King's Gambit Accepted: King's Knight's Gambit"] [Annotator "https://lichess.org/@/Sjakk_Samfunn-Erik"] [UTCDate "2020.04.24"] [UTCTime "11:54:25"] [Source "https://lichess.org/study/qEkX0WYu/rxhWq4Fy"] [Orientation "black"] 1. e4 e5 2. f4 { Gambit vi si å ofre. Her velger hvit å ofre sin f-bonde for å svekke sort i sentrum. Planen til hvit er å skaffe seg kontroll i sentrum og deretter vinne tilbake bonden senere. Fordeler (For hvit): - Fører til spennende stillinger. - Hvit får et tidlig initiativ - Unngår de vanligste posisjonelle problemstillingene. Kan forvirre spillere som ikke er vant til å møte dette. Ulemper (For hvit): - Sort har mange valgmuligheter - Sort trenger ikke å gå med på gambiten. (Kan la vær å slå på f4) - Hvit svekker kongestillingen og er utsatt for angrep. } 2... exf4 3. Nf3 *