[Event "Pionek przeciw hetmanowi: Przykład 1"] [Site "https://lichess.org/study/pAQFlS14/GtlAHCb5"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/GAMBITMDK"] [FEN "8/6K1/8/5P2/8/1k6/7p/8 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2020.04.16"] [UTCTime "15:54:42"] [Source "https://lichess.org/study/pAQFlS14/GtlAHCb5"] [Orientation "white"] { W pozycjach z jednym pionkiem po obydwu stronach często zdarza się, że jedna strona promuje pionka na hetmana szybciej od drugiej i próbuje nie dopuścić do promocji pionka przeciwnika. Gdy pionek dotarł do przedostatniego rzędu i towarzyszy mu król o sukcesie jednej lub drugiej strony decyduje to, na której linii znajduje się pionek. Pionek na liniach a, c, f i h remisuje w związku z możliwością pata, a pionek na liniach b, d, e i g przegrywa, gdyż możliwości pata nie ma. } 1. f6 h1=Q 2. f7 Qg2+ 3. Kh8 Qh3+ 4. Kg8 Qg4+ 5. Kh8 Qh5+ 6. Kg8 Qg6+ { [%csl Gf7,Gh7,Ga7,Gc7] } 7. Kh8 Qxf7 { Pat i remis. } (7... Qf6+ 8. Kg8) *