[Event "Pułapka: Przykład 1"] [Site "https://lichess.org/study/oWNGvn3Y/xv3GT8gE"] [Result "*"] [UTCDate "2020.04.08"] [UTCTime "11:42:31"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/GAMBITMDK"] [FEN "k7/8/8/7n/8/2B5/2K3P1/8 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [Source "https://lichess.org/study/oWNGvn3Y/xv3GT8gE"] [Orientation "white"] { Sytuacja, w której zaatakowana lub niemogąca uniknąć ataku figura nie ma żadnej możliwości ucieczki ani wsparcia ze strony innych bierek, to pułapka. Zastawienie pułapki wiąże się zazwyczaj z niebezpiecznym ustawieniem bierki (np. z powodu ograniczonych możliwości bezpiecznego poruszania się lub z powodu oddalenia od mogących pomóc bierek). Przykłady zawarte w tym opracowaniu pochodzą z książki "Kraina Szachów 3" (Świdnica 2020) mojego autorstwa. } 1. Be5 { [%csl Gg7,Gf6,Gf4,Gg3][%cal Gh5g7,Gh5f6,Gh5f4,Gh5g3,Ge5g7,Ge5g3] } 1... Kb7 2. g4 Kc6 3. gxh5 *