[Event "Dwa pionki przeciw pionkowi (6): Przykład 1."] [Site "https://lichess.org/study/ljNml1lD/wJJ4j5qU"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/GAMBITMDK"] [FEN "6k1/8/3p4/3P4/4P3/8/8/6K1 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2020.05.08"] [UTCTime "05:37:07"] [Source "https://lichess.org/study/ljNml1lD/wJJ4j5qU"] [Orientation "white"] { W końcówkach pionkowych z dwoma pionkami przeciw jednemu, w których strona mająca przewagę materialną nie ma przechodzących pionków, a jeden z nich jest zablokowany, trudniej o zwycięstwo. Strona silniejsza nie posiada przewagi, jaką daje wolny pionek. Król nie ma tej swobody posunięć, na jaką pozwalają pozycje z wolnym pionkiem. Pionek strony słabszej ma w takich pozycjach dwa obszary kluczowe. Pierwszy z nich znajduje się o jedno lub dwa pola za nim, a drugi taki sam, jak zablokowany pionek w końcówkach 1 na 1, czyli w wypadku diagramu obok jest to prostokąt a6-a7-g6-g7 . W przypadku, gdy pionki strony atakującej są na centralnych liniach, król ma możliwość ataku na obydwu skrzydłach oraz możliwość szybkiego przemieszczenia się z jednego skrzydła na drugie. Dodatkowo przeciwnik musi uważać na kwadrat bardziej zaawansowanego pionka, który po ruchu i poświęceniu pionka odstałego, może stać się pionkiem wolnym, który osiągnie bezpiecznie pole promocji. Gra może mieć następujący przebieg: } { [%csl Gd7,Gd8,Gd6,Ge7,Ge6,Gf7,Gf6,Gg7,Gg6,Gc7,Gc6,Gb6,Gb7,Ga7,Ga6] } 1. Kg2 Kf8 2. Kf2 Ke8 (2... Kg8 { oznacza oddanie białemu królowi skrzydła hetmańskiego }) 3. Kg3 Kf7 4. Kf3 { Opozycja! } { [%cal Bf2g3,Bg3f3] } 4... Ke7 { [%cal Bf3g4] } 5. Kg4 Kf6 6. Kf4 Ke7 (6... Kg6 7. Ke3 (7. e5 Kf7! 8. e6+ { też prowadzi do zwycięstwa } (8. exd6?? Ke8 9. Kf5 Kd7 10. Ke5 Kd8 11. Ke6 Ke8 12. d7+ Kd8 13. Kd6 { pat i remis }) 8... Kf6 9. Kg4 Kg6 10. Kh4 Kf6 11. Kh5 Ke7 12. Kg6 Ke8 13. e7 Kxe7 14. Kg7 Ke8 15. Kf6 Kd7 16. Kf7 Kc7 17. Ke6 Kc8 18. Kxd6 Kd8 19. Ke6 Ke8 20. d6 Kd8 21. d7 Kc7 22. Ke7 { ze zwycięstwem }) 7... Kg5 8. Kd3 Kf6 9. Kd4 Ke7 10. Kc4 Kd7 11. Kb5 Kc7 12. Ka6 { ze zdobyciem pola kluczowego }) 7. Kg5 { [%csl Bg6] } 7... Kf7 8. Kf5 Ke7 9. Kg6 { I biały król osiągnął pole kluczowe pionka d6. } { [%csl Bd6] } *