[Event "Zadania (2): Pozycja z partii"] [Site "https://lichess.org/study/j1q3z1zh/jyfd4Zqn"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/mokasyn"] [FEN "r3kbnr/p4ppp/2p1p3/8/Q1B3b1/2N1B3/PP3PqP/R3K2R w KQkq - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2021.04.08"] [UTCTime "16:17:28"] [Source "https://lichess.org/study/j1q3z1zh/jyfd4Zqn"] [Orientation "white"] { Białe zaczynają. Znajdź najlepszą kontynuację dla białych } *