[Event "SMM NLB Runde 9"] [Site "https://lichess.org/study/iR8sMEYD/nxHdo4o9"] [Black "Rappazzo, Johannes"] [Result "0-1"] [Result "Zaugg Stephan"] [Annotator "https://lichess.org/@/schoentalegg"] [UTCDate "2023.10.01"] [UTCTime "20:11:25"] [Variant "From Position"] [ECO "?"] [Opening "?"] [FEN "r1b1k1r1/1p3p1p/p2p4/2pPP2p/P2b1P1q/2N4P/1P2Q1PK/R1B2R2 b - - 0 1"] [SetUp "1"] [Source "https://lichess.org/study/iR8sMEYD/nxHdo4o9"] [Orientation "black"] 1... Bxh3 2. Qe1 (2. gxh3 { nützt nichts } 2... Qg3+ 3. Kh1 Qxh3+ 4. Qh2 Qxf1+ 5. Qg1 Qxg1#) 2... Rxg2+ 3. Kh1 Rf2 (3... Rg3 { wäre noch schneller: } 4. Qxg3 Qxg3 5. Rf2 Qxf2 6. Be3 Qg2#) 4. Rxf2 Bxf2 5. exd6+ Bxe1 6. d7+ Bxd7+ { 0-1 Black wins. } 0-1