[Event "Usunięcie obrońcy, część 2: 1."] [Site "https://lichess.org/study/gup04QiI/kn1EmZNE"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/GAMBITMDK"] [FEN "rnbqkbnr/1pp2ppp/p7/3B4/4P3/8/PB3PPP/RN1QK1NR w KQkq - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2020.04.23"] [UTCTime "08:15:52"] [Source "https://lichess.org/study/gup04QiI/kn1EmZNE"] [Orientation "white"] [ChapterMode "gamebook"] { Białe zaczynają i wygrywają. } 1. Bxf7+ Kxf7 2. Qxd8 *