[Event "Seriesjakk 1: Weston Szemes - Haugen"] [Site "https://lichess.org/study/fhgDKi0p/zupjvZqy"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "B86"] [Opening "Sicilian Defense: Sozin Attack"] [Annotator "https://lichess.org/@/JoaBN"] [UTCDate "2019.11.12"] [UTCTime "16:43:09"] [Source "https://lichess.org/study/fhgDKi0p/zupjvZqy"] [Orientation "black"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 { Lars inviterer til skarpt spill ved å spille slik, men motstanderen avviker tidlig. } 3. Bc4 { En noe forsiktig oppstilling. Vanligvis spiller hvit det mer aggressive d2-d4 for å kjempe om sentrum, eller det mer tålmodige c2-c3 etterfulgt av nettopp d2-d4 for å okkupere sentrum med bøndene sine. Dette løpertrekket tar også noen sentrumsfelter, og gjør samtidig klart for rokade. } 3... e6 4. Nc3 Nf6 5. d4 { "Endelig" spiller hvit det nødvendig trekket d2-d4 - legg merke til hvor mye bedre de hvite brikkene står etter at dette trekket er spilt. Hesten kommer inn i sentrum, løperen på c1 har plutselig fri bane - samtidig har hvit et godt grep om sentrum med offiserene sine. } 5... cxd4 6. Nxd4 a6 7. a4 Be7 8. O-O Qc7 9. Ba2 O-O { Svart har spilt en pinnsvin-aktig oppstilling så langt - kjennetegnet for slike strukturerer er at svart holder alle muligheter åpne og ikke forplikter seg til noen bondebrudd for tidlig. Dette er en struktur som krever strategisk kløkt og tålmodighet - Lars viser her at han har begge deler. } 10. Bg5 Nc6 11. Re1 Ne5 { Hesten bykser frem og sikter seg inn på c4-feltet. Et klassisk tema i Siciliansk åpning. } (11... Bd7 { ..var en annen mulighet for å få tårnet i spill på c8. } { [%cal Ga8c8] }) 12. h3 Re8 13. Nf3 Nc4 (13... b6!? { Dette muligheten er interessant. Istedenfor å flytte hesten lar man hvit lage en dobbeltbonde på e6-e5. Denne typen dobbeltbonde er imidlertid ofte å foretrekke for svart, siden disse bøndene dekker så mange felter. } 14. Nxe5 dxe5 15. Qe2 Bb7 { Legg særlig merke til forskjellen på de to hvitfeltsløperne i denne stillingen - forskjellen er enorm. Kvalitetsforskjellene er i stor grad takket være dobbeltbonden - denne "muren" hindrer de hvite brikkene noen aktivitet i sentrum. Samtidig har svart fritt spillerom på dronningfløyen og god kontroll i sentrum. }) 14. Rb1 (14. Bxc4 { Her må hvit se sitt snitt til å bli kvitt den plagsomme hesten og åpne opp spillet. } 14... Qxc4 15. e5 dxe5 16. Nxe5 Qc7 17. Qf3 { Hvit står langt mer aktivt her enn i partiet, og ville antakelig funnet denne stillingen enklere å håndtere. Det er imidlertid ikke over - svart har fortsatt ressurser, selv om han er bak i utvikling. } 17... b6!? 18. Qxa8 Bb7 19. Qxe8+ Nxe8 20. Bxe7 Qxe7 21. Rad1 Nf6 { Etter et velkjent "offer" i hjørnet har svart fått dronning i bytte mot to tårn. Som regel er dette en ørliten fordel for spilleren med to tårn, selv om dette vil avhenge av stillingens natur. Her kan alt skje. }) 14... b6 15. Qd3 Na5 { Hesten står ikke like godt her. "En springer på randen er en springer i sanden". } (15... Ne5!?) 16. Ne2 Bd7 17. Nc3 Nc6 18. b4? { Dette trekket svekker den hvite dronningfløyen mer enn nødvendig - det blir ikke det helt store angrepet for hvit her borte, samtidig som det åpner opp for kontringsmuligheter for svart i c-linjen. } (18. Rbd1 { ..var antakelig bedre for å presse mot den utsatte d-bonden. }) 18... Rec8 19. b5 Na7 (19... Na5! { Hvorfor ikke gå til det mer aktive a5-feltet? }) 20. Bd2 axb5 21. axb5 Ne8 { Svart har en plan om å spille Le7-Lf6 for å presse mot hesten på c3. Da vil det bli vanskelig å dekke bonden på b5, men hvit har et motsvar hun ikke benyttet seg av i partiet. } 22. Bb3 (22. e5! { Hvit kan tilby svart å låse av stillingen - nå er det plutselig ikke like lett å øke presset mot b5. Legg nå merke til hvor passiv den sorte hesten på a7 er - et trist skue! } 22... d5 23. Ra1 g6 24. Reb1 Bf8 25. h4) 22... Bf6 { Svart får fullført planen og står helt fint. } 23. Re3 Qc5?! { Dette gir hvit muligheten til å sikre seg en betydelig fordel. } (23... Bxc3 24. Qxc3 Qxc3 25. Bxc3 Nxb5 26. Bb4 Bc6 { Kruttrøyken har lagt seg og hvit står en bonde under, men har samtidig et sterkt løperpar som jobber godt sammen på dronningfløyen. De sorte springerne står litt klønete plassert - det er uklart hvem som står best, antakelig er stillingen i en slags dynamisk balanse hvor spillerne har sine respektive fordeler. }) 24. Bc4? { Hvit følger isteden opp med en brøler! Her er det bare å forsyne seg. Lars takket, men bukket ikke, og vant spillet sikkert etter noen ytterligere krampetrekninger fra hvit. } (24. Na4! Qc7 (24... Qxb5 25. Qxb5 Nxb5 26. Nxb6) 25. c4 $14 { Hvit beskytter bonden på b5. De sorte brikkene står lite harmonisk og klønete plassert, mens hvit plutselig kan se lysere på fremtiden. Det gjelder imidlertid å gripe de få mulighetene man får - det gjorde ikke motstanderen, men det gjør Lars i fortsettelsen. }) 24... Qxc4 25. Qxc4 Rxc4 { En brutal avslutning på et spennende parti. } *