[Event "morus22's zwiazanie: Chapter 1"] [Site "https://lichess.org/study/ZhhSU4RM/uXK1hggw"] [Result "*"] [UTCDate "2020.06.16"] [UTCTime "08:16:06"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/morus22"] [FEN "k7/8/8/1n2b1R1/8/8/8/7K b - - 0 1"] [SetUp "1"] [Source "https://lichess.org/study/ZhhSU4RM/uXK1hggw"] [Orientation "white"] { Czarny goniec na e5 jest "związany", jeśli ucieknie przed atakiem białej wieży , to wtedy zginie konik którego on zasłania. } { [%csl Re5,Rb5][%cal Gg5e5] } 1... Bc7 (1... Bd4 2. Rxb5) (1... Ka7 2. Rxe5) (1... Bb8 { [%cal Gg5b5] } 2. Rxb5) 2. Rxb5 *