[Event "MAS Juniorträning - nyckelställningar: Bondeslutspel - kvadrat"] [Site "https://lichess.org/study/YGvCMRkZ/eqF1cMTj"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/MASschack"] [FEN "8/8/8/3k3P/8/8/8/K7 b - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2018.05.03"] [UTCTime "19:30:31"] [Source "https://lichess.org/study/YGvCMRkZ/eqF1cMTj"] [Orientation "white"] { Svart är vid draget, och genom att flytta in kungen innanför kvadraten så blir det remi. Om det varit vit vid draget så hade vit vunnit eftersom 1.h6 skapar en kvadrat med totalt 9 fält (f6 till h8) och den svarta kungen hinner inte in. } { [%cal Gh5e5,Ge5e8,Ge8h8,Gh8h5] } 1... Ke6 2. h6 Kf7 3. h7 Kg7 4. h8=Q+ Kxh8 $10 *