[Event "MAS Juniorträning - nyckelställningar: Hängande bönder"] [Site "https://lichess.org/study/YGvCMRkZ/cNBf5yfy"] [Result "*"] [Variant "Standard"] [ECO "?"] [Opening "?"] [Annotator "https://lichess.org/@/MASschack"] [FEN "6k1/pp3ppp/2p1p3/8/3PP3/8/PP3PPP/6K1 w - - 0 1"] [SetUp "1"] [UTCDate "2018.03.08"] [UTCTime "20:44:02"] [Source "https://lichess.org/study/YGvCMRkZ/cNBf5yfy"] [Orientation "white"] { En idé i en sådan här struktur är att spela b4-b5 och hoppas på cxb5. Därefter får man bondestrukturen i kapitel 4. } { [%cal Gb2b4,Gb4b5] } *